0

DEFI

Defi ( Decentralized Finance – Tài chính phi tập trung ) là một trong những ứng dụng khá thành công của tài chính vào trong blockchain. Đây là một trong các kiến thức mà các bạn mới nhất định phải nắm thật kỹ trước khi tham gia. Vì 99% những người mới tham gia sẽ mất tiền nếu không nắm được các rủi ro của lĩnh vực này. DEFI cũng đc coi là nền tảng để phát triển tất cả các lĩnh vực khác liên quan tới blockchain. Vì Defi là nơi cung cấp tiền & dòng chảy của tiền đều nằm ở đây.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?